Sävsjöviks HVB Ekeslunda

Sävsjöviks HVB Ekeslunda

Vi erbjuder nu platser på vårt HVB, Ekelunda, som drivs i liten skala där behandling av beroende och psykisk ohälsa samordnas och ges parallellt. Enheten har plats för sju klienter och målgruppen är vuxna män med beroende och samsjuklighet i ålder 21-40 år. Liksom i all vår övriga verksamhet kommer arbetet på Ekeslunda att bygga på ett salutogent synsätt. Med det menas att varje människas unika potential tas till vara och att hälsa ses ur ett helhetsperspektiv. Jämte det uppenbara behovet av att arbeta kring sitt beroende, så innebär vårt synsätt i praktiken att förmågan att hantera sin privatekonomi kan vara lika viktig att stärka, som att lära sig hantera tristess eller att ta kroppens behov av balans mellan aktivitet och vila på allvar.

På Ekeslunda möts du av en engagerad och kunnig personalgrupp, som är sammansatt av socionom, beteendevetare, behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Tillsammans besitter personalgruppen en gedigen kunskap om beroendesjukdom och psykisk ohälsa och hur man som professionell kan stötta människor på vägen mot ett liv med helhetshälsa.

Utifrån vårdplanen upprättar vi en genomförandeplan. Den innehåller dina individuella mål och en tidsplan för vart och ett av målen samt tydliggör vem som ska göra vad. Tillsammans med din socialsekreterare följer vi också upp vårt arbete var 6:e vecka. Behandlingen innefattar gruppsamtal ledda av samtalsterapeut, individuella samtal med terapeut samt kontakttid med behandlingsassistent. Vi arbetar med psykoterapeutiska metoder i samtalen.

Under kontakttiden ges du möjlighet att få hjälp med att skaffa dig en överblick över din ekonomi och kanske ansöka om skuldsanering eller att göra en hushållsbudget. Eller kanske behöver du hjälp med att kontakta myndigheter eller att undersöka dina möjligheter till studier. Här ges utrymme att lösa de praktiska frågor som annars kan utgöra ett hinder på vägen till att nå dina framtidsmål.

Individuellt samtal med terapeut erbjuds du en gång i veckan. Här kan du fokusera på ditt förändringsarbete genom att rikta blicken mot ditt känsloliv, dina tankemönster och dina beteendemönster. Med KBT som huvudmetod jobbar vi framförallt ”härifrån och framåt”, men självklart ges också tid för bearbetning, för att du ska kunna uppnå ett friare förhållningssätt till de tidigare upplevelser som fortfarande inverkar negativt på ditt liv.

Gruppsamtal med psykoterapeutiska metoder hålls fyra dagar i veckan och är ett sätt att tillsammans med andra i liknande situation utforska och komma vidare i sin förändringsprocess. Veckovisa samtalsteman varvas med föreläsningar och återfallsprevention. Några exempel på samtalsteman du kan komma att möta under din behandlingstid är: ”Skamkänslor – hur påverkas jag av dem?” eller ”Hur kan jag ta hjälp av andra när jag som mest behöver det?” Det som sägs inom gruppen omfattas av sekretess från alla deltagare.

På Ekeslunda erbjuds också djurunderstödd aktivitet (AAA) för att främja arbetet med relation, impulskontroll och att vara i nuet mm. Vi använder oss av hundar och erbjuder ridterapi på westernhästar samt vistelse i stallmiljö. Det finns goda evidens för att kontakt med djur är hälsofrämjande på flera sätt och att vi människor i kontakten med djur inte aktiverar våra psykologiska försvar, vilket kan ge fördelar i den ”klassiska terapin”.

Fritiden på Ekeslunda

På Ekeslunda har du möjlighet att ta upp gamla fritidsintressen eller att upptäcka nya. Följ med när vi åker och simmar eller styrketränar tillsammans, eller dra upp några abborrar till kvällsmaten – det finns gott om fisk i sjön! Ulricehamnsområdet erbjuder ett rikt föreningsliv och vi lägger stor vikt vid dina möjligheter att kunna delta!
Varje helg gör vi någon gemensam aktivitet – det kan handla om att gå på bio tillsammans, att gå en kurs i kajak för nybörjare eller att ta ut svängarna i Ulricehamns egna slalombackar! Men lika gärna njuter vi av stillheten under vandring i storslagen natur med kaffetermos och hembakta frallor i ryggsäcken. Alla som vill är med och planerar och genomför de gemensamma aktiviteterna.

För mer information och platsförfrågan, ring eller maila:

Anna-Carin Jungmark, Verksamhetsansvarig

annacarin@savsjovik.se
0708-15 14 81

Varmt välkommen till oss!