Familjehemsvård
- för barn

Förstärkt familjehemsvård för barn och unga.

Varje barn har rätt att växa upp under trygga omständigheter och att mötas av värme respekt för sin person. Så när en ursprunglig familj av någon anledning inte kan möta sitt barns behov, så kan placering i familjehem vara ett alternativ för att tillförsäkra goda uppväxtvillkor. Genom vår matchning mellan varje barn eller ungdom och lämpligt familjehem läggs grunden för en lyckad placering, oavsett om det gäller en tillfällig eller mera långsiktig lösning.

Oavsett vilket barn det handlar om, och oberoende av vilken bakgrund, vilka intressen eller vilken familjekonstellation familjehemmet erbjuder, så erbjuder Sävsjöviks förstärkta familjehem väl utredda familjehem där förutsättningarna är de bästa för att ta emot barn och ungdomar.

Flera av våra familjehem har goda kunskaper kring- och erfarenheter av att ta emot ensamkommande barn och unga i olika faser av migrationsprocessen.

Alla våra familjehem stöttas i sitt uppdrag genom tät kontakt och handledning av Sävsjöviks familjehemskonsulent, som också fungerar som en sammanhållande länk mellan socialtjänst och familjehem. Familjerna utbildas vid gemensamma familjehemssammankomster ca 4 ggr per år. De utbildas bl.a i ”Ett hem att växa i”.

I de fall ett barn eller ungdom behöver utveckla sina prosociala eller andra färdigheter för att minska problem i skolan eller på fritiden, så utreder vi problembilden och följer upp arbetet med hjälp av ESTER bedömningsintervju och uppföljning. Det ger oss möjlighet att noggrant följa utvecklingen och anpassa stödet till familjehemmet. Det är också ett sätt att öka barnets/ungdomens egenmakt genom insikt i det egna beteendet och vilka konsekvenser det ger.

Varmt välkommen till oss!

Anna-Carin Jungmark

Verksamhetsansvarig