Sävsjövik
Fånga viljan och förvalta den väl

Sävsjövik

Välkommen till oss på Sävsjövik
– ett vårdföretag som sätter relation före metod och där kompetens och hjärta samverkar!

Sävsjövik är ett vårdföretag som alltsedan starten 2005 har byggt en stabil grund att stå på och som därifrån låtit klienternas hjälpbehov vara ledstjärnan i utvecklingen av nya verksamhetsområden.

Trygga villkor för barn att vara barn.

I våra konsulentstödda familjehem finns vuxna som vill, orkar och kan svara an på barns behov av omsorg, känslomässig värme och kontinuitet.

För de som är redo att pröva en förändring.

Sävsjövik erbjuder två behandlingsalterativ för vuxna personer som behöver hjälp att komma ifrån destruktiva beteenden såsom missbruk, våld och kriminalitet. Beroende på hur problembilden ser ut och vilka behov och önskemål klienten har erbjuds antingen famijehemsvård eller behandling på vårt behandlingshem Ekeslunda.

Tonårsliv i gungning.

Vår öppenvårdsbehandling för ungdomar och deras familjer har som mål att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer under ungdomstiden – arbetet präglas av hög tillgänglighet och strukturerade insatser.

Trygga villkor för människor att leva fullt ut.

I vårt skyddsboende lever de som på grund av hot, våld och kränkande behandling i sin hemmiljö behöver en fristad. Här finns personalen som ett stöd för vuxna och medföljande barn och säkerheten sätts alltid i första rummet.

Våra vårdinstanser

Familjehem

Våra familjehem för barn och vuxna utgör en viktig länk i många av våra klienters vårdkedja. I denna vårdform finns möjlighet för vuxna personer att

- För vuxna - För barn

Stödboende

En del ungdomar behöver mycket stöd för att klara av ett eget boende, medan andra behöver lite coachning på vägen. Sävsjöviks Förstärkta Stödboende ar

Läs mer

Öppenvård

Sävsjöviks öppenvård erbjuder ett teambaserat och individuellt anpassat behandlingsalternativ för ungdomar från 16 t. o. m 20 år. Vi utgår från ett sy

Läs mer

Skyddsboende

Alltför många i vårt land utsätts för hedersrelaterat våld, misshandel och förtryck av sina närstående. Ibland måste kvinnor, män och barn fly från sina hem, på

Läs mer

HVB

Under hösten 2017 planeras invigningen av Ekeslunda, ett HVB i liten skala där behandling av beroende och psykisk ohälsa samordnas och ges parallellt.

Läs mer